POŠTOVANI GOSTI, KAKO BI VAM BORAVAK U NAŠEM HOTELU BIO ŠTO UGODNIJI, MOLIMO DA SE PRIDRŽAVATE HOTELSKOG KUĆNOG REDA

 Svaki gost dužan je prilikom prijave svojeg boravka priložiti važeći dokument te izvršiti plaćanje računa prilikom smještaja
 Ulazak u sobu dopušten je poslije 14:00 sati (ranije samo po dogovoru ako postoji mogućnost)
 Sobu je potrebno napustiti do 12:00 sati na dan odlaska (kasnije samo po dogovoru ako postoji mogućnost)
 Ukoliko želite produžiti svoj boravak, molimo da pravovremeno obavijestite recepciju
 Obračun i plaćanje korištenih usluga možete izvršiti svakodnevno od 00:00 do 24:00 sati na recepciji hotela
 Za napuštanje sobe u vremenu od 12:00 do 18:00 sati naplaćuje se dnevno odmor
 Za napuštanje soba nakon 18:00 sati naplaćuje se još jedno noćenje
 Dnevni odmor traje od 08:00 do 18:00 sati
 Molimo goste da ukoliko pronađu stvari u sobi ili prostoru hotela, iste bez odgode odlože na recepciji
 Molimo goste da paze na čistoću i inventar hotela

NAPOMENE:

 Doručak se poslužuje od 07:00 do 10:00 sati
 U slučaju dužeg boravka hotelski se račun plaća svaka tri (3) dana
 Hotel ne preuzima odgovornost za Vaš novac ili vrijedne predmete ostavljene u sobama
 Hotel ne preuzima odgovornost za Vaš automobil parkiran na parkiralištu hotela ili predmete u njemu
 Pri izlasku iz sobe molimo Vas da zatvorite vodu, ugasite svijetlo, zaključate sobu i ključ vratite na recepciju hotela
 Molimo da sve eventualne tehničke nedostatke, kvarove i nastalu štetu što prije prijavite na recepciju a sve u cilju žurnog popravka istih. Propust da to učinite poništava sve naknadne reklamacije
 Mole se gosti hotela da poslije 22:00 sati ne stvaraju buku u sobama i izvan njih koja bi mogla smetati ostalim gostima

ZABRANJENO JE:
 Uništavanje i iznošenje sobnog i ostalog hotelskog inventara
 Kuhanje i glačanje u sobama
 Uništenje opasnih stvari i drugih predmeta koji bi ugrozili sigurnost gostiju ili hotela

PRIHVAČANJEM SMJEŠTAJA U HOTELU „EUROPA“, GOST JE TAKĐER PRIHVATIO OVAJ PRAVILNIKK I DUŽAN GA JE POŠTOVATI!

TIJEKOM BORAVKA U HOTELU „EUROPA“ RECEPCIJA VAM STOJI NA RASPOLAGANJU ZA SVE INFORMACIJE I POMOĆ

KOJU TREBATE OD 00:00 DO 24:00 SATA.